Het ruimen van hobbydieren in 2003 was zinloos. Laten we
  allemaal alert blijven, opdat deze waanzin niet weer gebeurt.
© Anky Spoelstra

Spotvogel is back; vogelgriepdossier 33.

Binnenkort


Spotvogel is back; vogelgriepdossier 32.

Binnenkort


Spotvogel is back; vogelgriepdossier 31.

Een nieuwe winter

Enkele fragmenten uit dossier 31.

Wat moet de Nederlandse Kenniseconomie in vredesnaam met een hoogleraar virologie, die heen walst over het minutieuze wetenschappelijke werk van een jonge doctor wiens proefschrift hijzelf amper 53 dagen eerder goedkeurde, vervolgens in de media dit alles verzwijgt en de cruciale rol van industriepluimvee bij het ontstaan van hoog-pathogeen virus straal negeert?

Nogmaals dus: ingevolge de Bonner Conventie zijn wilde watervogels SLACHTOFFER en geen DRAGER van hoog-pathogeen AI-virus, dat zich alleen toxisch muteert bij dieren onder ONNATUURLIJKE omstandigheden in de BIO-INDUSTRIE.

Feitelijk geldt datzelfde ook voor de op verantwoorde wijze gehouden vrijlooppluimveedieren, die dagelijks in de open buitenlucht hun kostje opscharrelen en daardoor optimaal gezond en fit blijven.

Lees het hele dossier (in bewerking).


Derde geval vogelgriep bij pluimveebedrijf Biddinghuizen

1 december 2016

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op donderdag 1 december 2016 bij een derde vleeseendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, wordt zo spoedig mogelijk ook dit bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 8500 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het nu getroffen bedrijf ligt in de 3-kilometer-zone van het afgelopen zaterdag besmet verklaarde eendenbedrijf in Biddinghuizen. Eerder vandaag werd bekend dat ook bij een tweede bedrijf in de 3-kilometer-zone vogelgriep is vastgesteld.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Tweede geval vogelgriep bij pluimveebedrijf Biddinghuizen

1 december 2016

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op donderdag 1 december 2016 bij een tweede vleeseendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, wordt ook dit bedrijf vandaag geruimd. In totaal gaat het om circa 8500 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De nu getroffen ondernemer ligt in de 3-kilometer-zone van het afgelopen zaterdag besmet verklaarde eendenbedrijf in Biddinghuizen.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Corridors voor transport slachtpluimvee Biddinghuizen

29 november 2016

De 2 slachthuizen voor pluimvee in het door vogelgriep getroffen gebied (10 km-zone) rond Biddinghuizen kunnen hun bedrijf weer opstarten. Wel gelden er strikte voorwaarden. Zo kan bijvoorbeeld alleen pluimvee van buiten het vogelgriepgebied via een aangewezen route worden aangevoerd en de dieren moeten nog dezelfde dag worden geslacht. Daarnaast krijgen de nog operationele legpluimveebedrijven in het afgesloten gebied de mogelijkheid hun consumptie-eieren onder strikte hygiënevoorwaarden te vervoeren naar een door de NVWA aangewezen eierpakstation.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen

26 november 2016

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Naast de locatie in Biddinghuizen heeft het bedrijf ook drie locaties in Hierden en een locatie in Ermelo. Deze locaties worden preventief geruimd. In totaal gaat het om circa 180.000 eenden. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met 10.000 vleeseenden preventief gedood omdat deze in een straal van één kilometer ligt van het besmette bedrijf in Biddinghuizen. De ruimingen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bron: www.rijksoverheid.nl


Aanvullende maatregelen van het ministerie

14 november 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven.

Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels.

Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden. (lees meer bij nieuws)

Bron: www.rijksoverheid.nl


Ophokplicht Nederland, het is weer donderen!

9 november 2016

In verband met de uitbraken in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Zwitserland en Hongarijen is besloten in Nederland een algehele ophokplicht af te roepen voor bedrijven.

Het geconstateerde virus is van het type H5N8.

In Nederland zijn kuifeenden en futen aangetroffen, men denkt dat het gaat om de zelfde variant.

Bron: Pluimveehouderij


Hoogpathogene vogelgriep H5N8 in Duitsland

8 november 2016

Zowel in Duitsland als in Polen is vogelgriep geconstateerd. Er zijn meer dan 100 dode vogels aangetroffen met H5N8. In Duitsland is besloten dat diverse gebieden gesloten moeten worden.

Bron: Pluimveehouderij


Milde vogelgriep in Deurne

30 oktober 2016

Laatste mededeling omtrent Deurne.
Er zijn verder in de omgeving geen besmettingen aangetroffen volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Bron: www.nvwa.nl


Milde vogelgriep in Deurne

28 oktober 2016

In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Op het bedrijf zijn ook 3.500 fazanten en 2.000 vleeseenden gehuisvest. Deze dieren zijn buiten gehuisvest. Het gaat waarschijnlijk om een milde H5-variant.

Omdat een laagpathogene (milde) H5 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor pluimvee dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen Vanaf 28 oktober 2016 om 11.30 uur geldt er in een zone van ruim 1 kilometer rond het bedrijf in Deurne een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Bron: www.rijksoverheid.nl


H7N1 vastgesteld in bedrijf in het Deense Brenderup

27 juli 2016

In de plaats Brenderup op het eiland Fyn (Denemarken) is het laag pathogene H7N1 vastgesteld. Het betreft een koppel van 3050 eenden. De dieren zijn inmiddels geruimd.

Bron: OIE World Oganisation for animal Health


Zuid Frankrijk in korte tijd weer getroffen door vogelgriep

25 juli 2016

Nu zijn het 22000 eenden die getroffen zijn door het H5N1. Ik citeer:
"Dit bedrijf lag op 400 meter afstand naast het uitloopbedrijf waar op maandag 18 juli dezelfde variant van het virus werd ontdekt."

Bron: Pluimveeweb.nl


Zuid Frankrijk weer getroffen door vogelgriep

20 juli 2016

4400 kippen en 2080 eenden, nabij Ladornac en Vareilles, moesten het dit keer ontgelden. bij de kippen is H5N1 vastgesteld bij de eenden is de N-variant nog niet duidelijk.

Bron: Pluimveeweb.nl


Afrika getroffen door vogelriep

17 juli 2016

Even teug is vogelgriep uitgebroken in Afrika, het betreft het hoog pathogene H5N1 en men noemt de situatie zorgelijk. Vooral Nigeria is zwaar getroffen waar meer dan 3 miljoen pluimvee is gesneuveld aan het virus of uit voorzorg geruimd.

Bron: FAO (Food and Agriculture Organization, United Nations).


Goed nieuws voor Hiaure

7 juli 2016

Het vervoersverbod in Hiaure is weer opgeheven. Niet alleen rust voor Hiaure maar dan keert ook de algemene rust weer een beetje terug. Er zijn hierbij totaal 48.000 dieren gesneuveld.


Nieuwe informatie bron

7 juli 2016

Na enig mailverkeer hebben wij toestemming om met bronvermelding artikelen te mogen plaatsen van de Universiteit Wageningen. Het is niet alleen fijn maar ook goed iets te kunnen plaatsen waarbij je geen claims hoeft te verwachten. Dank aan JH (Annet) Blanken die mij vlot antwoord gaf om mijn vraag/verzoek. Vervolgens is het per definitie een uiterst betrouwbare bron, extra reden om dit toch nog even allemaal te vermelden.


Vogelgriep steekt de kop op in Friesland

9 juni 2016

Bij een kippenbedrijf in Friesland (Hiaure/Dongeradeel) is vogelgriep vastgesteld van het type H7 (een milde variant). Er is momenteel een vervoersverbod van kracht wat sowieso geldt tot 30 juni. Het betreft een kleine 50.000 kippen. Een schrale troost is wellicht dat er in Nederland meer dan een jaar geen vogelgriep is aangetroffen.


Tine Braakman, webmaster van deze site, is gaan Hemelen

27 april 2016

Beste, lieve en trouwe bezoekers,
Mijn lieve vrouw, Tine (webmaster van deze site) is op zaterdag 15 apil jongstleden gaan Hemelen. Haar plechtigheid moest "afscheidsfeestje" heten. Met haar muziek en in haar lievelingskleur kobaltblauw hebben wij haar lichaam vaarwel gezegd. Laat haar gedrevenheid voor dieren voor velen een groot voorbeeld zijn want;
"big sister is watching you".

Con van Doornik

Ad van Noort, medebestuurslid van de Europese Pluimvee Sociëteit,
tevens een intense mail-sparder van Tine, geeft hier zijn laatste ode.

Tiel, 25 april 2016

Lieve Tine,

Met geen vrouw op deze aarde heb ik
meer geschreven dan met jou, zelfs niet
met mijn eigen vrouw, ˈOns Miekˈ.
En dan heb ik het specifiek over de
periode van de vogelgriepcrisis in 2003,
want toen heb ik jou leren kennen. Als
de grote drijvende kracht achter de
website www.kippenmoord.nl....
› lees de complete en mooie rede
Tine Braakman, webmaster van Kippenmoord, is ernstig ziek

11 april 2016

Beste, lieve en trouwe bezoekers,
Mijn lieve vrouw is al even ernstig ziek en kan daardoor de site (ik hoop tijdelijk) niet meer onderhouden. Ik ga proberen haar werk op te pakken op een manier dat Tine kan zeggen "Ik zie dat het goed is...".
Con van Doornik


Toch ook een goed bericht wat betreft aanvulling op de site

11 april 2016

Er is weer veel content aangeleverd door "Spotvogel". Ik zal zo spoedig mogelijk de artikelen op de site zetten. Het zijn Quick Scans met als titel;
"Task Force jachtmisstanden/de faunarecherche" en het betreft de schandalen in de nutteloze jacht (in)direct gericht op ganzen. De verschillende Quick Scans gaan over grote gebieden in Nederland onderverdeeld in;

Ganzen in het Noordelijke Maasdal, de Peelhorst en rond Groote en Mariapeel
Ganzen in het stroomdal van de Maas tussen Grave en de Biesbosch en
in Midden Brabant
Ganzen in de Biesbosch en West Brabant
Ganzen tussen de grote rivieren
Ganzen in Gelderse Streken Het Geldersch Eiland, de Liemers en het IJsseldal
Ganzen in Gelderse Streken #2 de Randmeerkust, de Gelderse Vallei en de Achterhoek.

› lees meer


2016, een jaar waar iedere zwaan reikhalzend naar uit kijkt

11 april 2016

Het ziet ernaar uit dat het zwanendriften voorbij is. En terecht.
Wij wonen aan de Linge en daar stijgen met regelmaat zwanen uit het water, al lopend over en klappend met hun enorme vleugels op het water. Een streling voor het oog. En dan wanneer ze op het water landen, met hun ski's strekkend teneinde zo zacht mogelijk tot rust te komen om vervolgens een hartje te vormen met hun partner. Maar ook in de vlucht, laag over de grond is het echt ploegen met geluiden als zjoooef, zjoooef (laag in frequentie) en klinkt mij als "honing" in mijn oren. Een van de mooiste watervogels. Voor deze zwanen komen betere en veiligere tijden.

De organisatie edev (een dier een vriend) maakt zich al jaren hard voor het verbieden van zwanendriften en legt ook haarfijn uit wat zwanendriften is, zie hier de betreffende pagina; › Naar edev

Vorig jaar is gelukkig een wet vastgelegd om dit te verbieden per 1 juli 2016, nu is er een rechtszaak waarbij 5 zwanendrifters voor het "bankje" moeten komen, zie hier het artikel; › Naar één vandaag


Open brief aan de Tweede Kamer over de 'hobby'jacht

11 juni 2015

Geachte fractie en leden,
Niet voor de eerste maal richten wij ons tot u met betrekking tot de totaal verworden, geheel ontspoorde en tot in het beenmerg verkankerde beoefening van het meest moorddadige tijdverdrijf dat een beschaafd mens zich anno 2015 in een overbevolkt, piepklein landje kan denken: het pretmatig gewapenderhand naar het leven staan van dieren die behoren tot de inheemse fauna en die zonder enig nut of noodzaak tot levende schietschijven worden gedegradeerd.
› lees meer


Stop de massavernietiging, teken de petitie

 

Vanaf 1 juni mag in heel Nederland CO2 gas gebruikt worden om ganzen te vergassen. Al enkele jaren wordt deze verschrikkelijke (en achterhaalde) methode rondom Schiphol toegepast. De ganzen wacht een langzame en tragische dood van enkele minuten.

Help mee de gans te beschermen en stop deze massavernietiging. Uw stem is van groot belang, teken de petitie nu!
› Ga naar de petitie


Ganzen mogen straks overal worden vergast

12 mei 2015

Ganzen mogen vanaf 1 juni 2015 in heel Nederland gedood worden door middel van vergassing. Tot voor kort was dit alleen toegestaan in een straal van 20 kilometer rondom Schiphol, omdat de dieren daar een gevaar voor het vliegverkeer vormen. Nu kunnen de ganzen ook elders met gas bestreden worden, vanwege de landbouwschade die zij veroorzaken.
› lees meer


Amerika, het land der onbegrensde mogelijkheden?

1 mei 2015

Tot onze verbijstering kwam er op 22 april nieuws over een bedrijf in Amerika, waar 3,8 miljoen kippen zijn afgemaakt.
3,8 miljoen! Op één bedrijf!

Maar het kan blijkbaar nog erger, vandaag werd bekend dat ook een ander bedrijf is getroffen, dit maal gaat het om 5,5 miljoen kippen.
Let wel, ook dit keer gaat het over één bedrijf! Dit gaat alle menselijke én dierlijke maatstaven te boven.
› lees meer


Voorlopig laatste deel vogelgriepdossier

4 april 2015

Het leek wel nuttig om in de als (voorlopige?) afsluiting bedoelde aflevering alle registers maar eens open te trekken over zaken die zich letterlijk overal afspelen, maar waarvan de impact op natuurdieren (en langs die weg op het ontstaan en verspreiden van veterinaire infectieziekten) angstvallig verzwegen en buiten beeld gehouden wordt. Het lijkt dan ook goed om vooral dit document onder de neus van politici en bestuurders te duwen, die immers door hun labbekakkerijen schuldig zijn aan het ontstaan en accumuleren van deze wantoestanden.

Of en hoe de serie in de aanloop naar Hemelvaart en Pinksteren een vervolg gaat krijgen zal helemaal afhangen van de mate waarin het hoge of lage toxische virus van zich zal doen horen. Dat is nu het geval in Milheeze, een Peeldorp dat in een megastallenrijk gebied ligt en waar feitelijk al veel eerder virale narigheid verwacht werd.
› lees meer over deel 30


Provincie moet zich opnieuw buigen over bezwaar tegen ganzenjacht

26 maart 2015

De provincie Overijssel moet voor woensdag 1 april uitzoeken of er een vergunning is vereist voor het afschieten van ganzen bij natura-2000 gebieden. Dat heeft de Raad van State op woensdag 25 maart beslist.

De provincie moet dan ook een besluit nemen over het bezwaarschrift van de vereniging Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, die bezwaren heeft tegen het afschieten. De Raad van State legt de provincie een dwangsom op van 250 euro voor elke dag op dat het besluit uitblijft. Deze dwangsom kan oplopen tot tienduizend euro.
› lees meer


Vogelgriep in Barneveld, toeval bestaat niet!

16 maart 2015

Na meer dan 3 maanden stilte stak de vogelgriep afgelopen week ineens weer de kop op in een milde vorm. Dit gebeurde vreemd genoeg niet in het Groene Hart, in de omgeving van Kamperveen of in het Drents Duitse grensgebied bij Klazinaveen/Meppen - allemaal regio's waar afgelopen maanden ruimingen zijn verricht - maar bij Barneveld.

Barneveld kwam al direct in mij op toen er in november zowel in het Groene Hart als bij Kampen aus blauen hinein Vogelgriepuitbraken werden gemeld. Controleert u het zelf maar op de kaart: Barneveld ligt daar precies tussenin!
› lees meer over deel 26 van het vogelgriepdossier


Door ontsnapte kip ook bedrijf hobbyboer geruimd

12 maart 2015
Omroep Gelderland

Ook de kippen van een hobbyboer tegenover het besmette bedrijf in Barneveld zijn donderdagavond geruimd. Juist deze week ontsnapte er een kip uit het bedrijf waar donderdag vogelgriep werd geconstateerd. De kip vloog naar de overburen en werd daar gevangen door de hobbyboer.

De boer zette hem bij zijn eigen kippen. Preventief worden daarom negen kippen geruimd door de NVWA. Ook de ruiming van de 30.000 kippen van het bedrijf waar vandaag de milde H7-variant van de vogelgroep werd gevonden is nog in volle gang.


Plan voor diervriendelijkere aanpak vogelgriep

10 februari 2015

Jaarlijks worden er in Nederland een of meer pluimveebedrijven getroffen door een variant van vogelgriep. Alle pluimvee op de getroffen bedrijven wordt 'geruimd', oftewel gedood en vernietigd, en de pluimveesector gaat weer over tot de orde van de dag.

De Dierenbescherming vindt dit onacceptabel. Een dier is geen wegwerpartikel. Daarom komt de Dierenbescherming nu met een plan om tot een diervriendelijker aanpak van de vogelgriep te komen. Vaccineren en een betere uitloop voor kippen zijn hierbij van groot belang.
› lees meer

Zie ook: Kanttekeningen bij dit initiatief


De smient, de eend met vogelgriep

december 2014

'Piew, piew'. De smient kondigt zich met dit fluitende geluid aan als wintergast in Nederland.

Sinds deze week staat dit eendje volop in de belangstelling als de 'trekeend' waarbij het gevaarlijke H5N8-virus is aangetroffen. Tijd voor een portret van een van de talrijkste watervogels van ons land.
› lees meer


De waarheid over de verspreiding van vogelgriep

december 2014

Omdat er sinds november weer grootschalig gerotzooid wordt met de waarheid over het ontstaan en de verspreiding van hoog pathogene vogelgriep en vrijwel iedereen door die leugenpraat meent dat wilde watervogels de boosdoeners zijn, heeft Spotvogel weer handenvol werk om de echte waarheid in duidelijke documenten op een rijtje te zetten.
› lees meer


Een andere kijk op vogelgriep

november 2014

"Zonder weerstand wordt de natuur de vijand"

Zijn bio-kippen bestand tegen vogelgriep? Het is een vreemd virus, dus hoogstwaarschijnlijk niet, ook omdat de bio-sector nog afhankelijk is van de kippensoorten uit de gangbare fokkerij. Net als in de zadenwereld heb je hier machtsconcentraties en worden kippen gefokt op minimaal voergebruik en maximaal rendement, niet op weerbaarheid.

Het probleem is daarmee gekoppeld aan de industriële schaal waarop wij in Nederland in een zeer dichtbevolkt land kippen houden. Hierdoor zien overheid en pluimveesector zich gedwongen tot draconische maatregelen en doden we zelfs gezonde eenden omdat ze in de buurt zitten van overvolle stallen.
› lees meer


 › over deze site

 › sitemap

 › nieuws
    (update: 4-12-2016
 
 Spotvogels dossier:
 Task Force.

 › Jacht op ganzen
    Het betreft de
    schandalen in de
    nutteloze jacht
    (in)direct gericht op
    ganzen
    (update: 12-4-2016)

 Spotvogels dossier:
 Task Force.

 › Jachtmisstanden
    Moeder natuur in
    evenwicht houden
    doe je juist zonder
    te jagen
    (update: 12-4-2016)

 spotgoedkope
 leugens:

 › vogelgriepdossier
    weerlegging van
    zogenaamde 'feiten'
    over vogelgriep in
    een en dertig delen
    (update: 14-4-2016)
 › links

 › cartoons

   ARCHIEF:

 › nieuws 2003
 › nieuws 2004
 › nieuws 2005
 › nieuws 2006
 › nieuws 2007

 › juridische zaken
    Niet meewerken?
    Naar de rechter!

 › ganzenmoord
    Texel

 › zwartboek 2003
    het verdriet
    van Nederland

 › waarom
    was het ruimen van
    hobbykippen zinloos?


 
 dossiers
 ganzenbescherming:

 › jachtmisstanden /
    faunarecherche

 › zwijnerijen
    met onze fauna